STRONA GŁÓWNA > Aktualności > Przetargi

   

Przetargi

AKTUALNOŚCI 

SIERPIEŃ  2016

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 

09.08.2016

 
BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza ustny przetarg ograniczony, dla mieszkańców posiadających stałe zameldowanie w budynkach nr 44, 46 i 48 położonych przy ul. Świdnickiej w Świebodzicach, na oddanie w najem na czas nieoznaczony, niżej wymienionego lokalu użytkowego (garaż), stanowiącego własność Gminy Świebodzice

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU 

03.08.2016

 
BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza ustny przetarg ograniczony dla mieszkańców Świebodzic, na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2 w Świebodzicach. Budynek położony jest na działce nr 431/36 o powierzchni 188 m2, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę Wieczystą Nr SW1S/00034845/8.

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU 

03.08.2016

 
BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w granicach działki nr 526 o powierzchni 1,9140 ha, której klasa bonitacyjna gleby stanowi RII – 0,2766, RIIIa – 0,9998, RIII b – 0,5875, Bp – 0,0501, stanowiącej własność Gminy Świebodzice, obręb Pełcznica 1 w Świebodzicach, dla których Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgi Wieczyste Nr SW1S/00076240/3.

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU 

03.08.2016

 
BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w granicach działki nr 510/9 o powierzchni 3,5651 ha, której klasa bonitacyjna gleby stanowi RII – 0,1240, RIIIa – 0,9893, RIII b – 1,4721, RIVa – 0,9797, stanowiącej własność Gminy Świebodzice, obręb Pełcznica 1 w Świebodzicach, dla których Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgi Wieczyste Nr SW1S/00076240/3.

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU 

03.08.2016

 
BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza ustny przetarg ograniczony dla mieszkańców budynku zlokalizowanego przy ul. Siennej 1 w Świebodzicach, na sprzedaż lokalu niemieszkalnego L1 w budynku przy ul. Siennej 1 w Świebodzicach.

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU 

03.08.2016

 
BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
 ogłasza ustny przetarg ograniczony dla mieszkańców i właścicieli lokali w budynku zlokalizowanego przy ul. Granicznej 10 w Świebodzicach, na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku przy ul. Granicznej 10 w Świebodzicach. Budynek położony jest na działce nr 629/2 o powierzchni 184 m2, dla której Sąd Rejonowy
w Świdnicy prowadzi Księgę Wieczystą Nr SW1S/00051060/6. 

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU 

03.08.2016

 
BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Świebodzice, w granicach działki nr 1106/3 o powierzchni 1,2410 ha, położonej przy ul. Rekreacyjnej 2 w Świebodzicach, obręb Śródmieście 3, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgi Wieczyste Nr SW1S/00056392/7 .

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O PRZETARGU 

03.08.2016

 
BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
ogłasza ustny przetarg ograniczony, na współwłasność, na rzecz właścicieli nieruchomości zabudowanych domami mieszkalnymi, zlokalizowanymi w granicach działek 523/26, 523/27, 523/28 i 523/29, obręb Pełcznica 1 w Świebodzicach, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w granicach działki nr 286/8 o powierzchni 0,1379 ha, obręb Pełcznica 1 stanowiącej własność Gminy Świebodzice, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgi Wieczyste Nr SW1S/00039363/0.

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH

03.08.2016

 
Burmistrz Miasta Świebodzice działając w oparciu o art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) przeznaczył niżej opisaną nieruchomość do sprzedaży w trybie rokowań za cenę ustaloną w tych rokowaniach . Budynek położony jest na działce nr 385 o powierzchni 559 m2, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę Wieczystą Nr SW1S/00040249/5. Udział w częściach wspólnych budynku i we współużytkowaniu wieczystym gruntu pod budynkiem wynosi 9,50%.
 

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH

03.08.2016

 
Burmistrz Miasta Świebodzice działając w oparciu o art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) przeznaczył niżej opisaną nieruchomość do sprzedaży w trybie rokowań za cenę ustaloną w tych rokowaniach . Budynek położony jest na działce nr 345/23 o powierzchni 127 m2, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę Wieczystą Nr SW1S/00081163/7.

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH

03.08.2016

 
Burmistrz Miasta Świebodzice działając w oparciu o art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) przeznaczył niżej opisaną nieruchomość do sprzedaży w trybie rokowań za cenę ustaloną w tych rokowaniach . Budynek położony jest na działce nr 1110 o powierzchni 524 m2, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę Wieczystą Nr SW1S/00076705/1.

POBIERZ:


OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH

03.08.2016

 
Burmistrz Miasta Świebodzice działając w oparciu o art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) przeznaczył niżej opisaną nieruchomość do sprzedaży w trybie rokowań za cenę ustaloną w tych rokowaniach . Budynek położony jest na działce nr 361/13 o powierzchni 173 m2, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi Księgę Wieczystą Nr SW1S/00052894/8.

POBIERZ:


 

 
 Informacje opracował(a): -
 Informacje udostępnił(a): Administrator
 Data zamieszczenia:

03.08.2016

 

strona główna  |  do góry  |

 

BIP Urząd Miejski w Świebodzicach